* LUONTEESI ON KAUSI-ILMIÖ *


Keissi: keisaripingviinien vuodenkierto (1/1)

KEISARIPINGVIINIEN VUODENKIERTO

Etelämanner tarjoaa erinomaisen areenan tutkia vuodenaikojen vaikutusta elollisiin olentoihin, koska siellä kesä ja talvi eroavat toisistaan dramaattisesti. Antarktiksen olosuhteisiin sopeutuminen vaatii kykyä kestää hyytävää kaamosta, jonka vastakohta on pitkä yötön yö.

Koko trijataprojekti alkoi vuodenaikojen osalta keisaripingviinien elämää kuvanneesta dokumentista.
Koska kaikki astrologiaan perinteisesti liittyvä alkaa keväästä, aloitetaan myös tämä katsaus siitä.

Kun kevätvalo ilmestyy mantereen taivaalle, linnut käyvät levottomiksi. Suolaisen meri-ilman osuminen sieraimiin kertoo että jäätikön reuna on sulamassa, jolloin alkaa kalastuskausi. Talven aikana laihtuneet linnut lähtevät rannikolle. Kevään aikana ne nostavat painonsa jopa kolminkertaiseksi. Näin ollen kevät edellyttää niiltä itsekästä metsästysviettiä ja rehtiä egoismia. Kaverille ei jätetä.

Tämän ilmiön takana on se fakta että valo suurentaa tilantarvetta, jolloin pingviinien reviiri pullistuu.

Syksyn koittaessa valo vähenee ja sitä myötä tilantarve. Linnut ovat mukautuneet tähänkin. Kevään ja alkukesän aikana tankanneet punkerot vaeltavat pariutumisalueelle. Nyt ei mitata armonta metsästysviettiä vaan kykyä hurmata kumppani. Syksyn teema on pariutuminen.

Talvella reviirintarve katoaa. Pimessä ja kylmässä linnut turvautuvat toisiinsa, muodostaen tiukan kehän, jonka reunoilla olevat pääsevät sisään lämmittelemään ja vastaavasti lämpimät joutuvat ulkoreunavuoroon. Talvi – Siperiaakin pahempi – opettaa pingviineille sosiaalisen mielenlaadun ja joukkovoiman merkitystä.

Pelkistettynä – pingviinien vuodenkierto seuraa loogista sarjaa yksin-parina-joukossa. Ei ole mitään neljättä strategiaa. Tämä sama malli on myös trijataprojektin perustana. Kevätkesäinen Paavo Nurmi juoksee itsekseen, syksyinen Auervaara vie naisen vaaralliseen tanssiin ja talvinen Timo Jutila pelaa koko joukkueen puolesta.

Australialainen webbisivu aiheesta:

http://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/wildlife/animals/penguins/emperor-penguins/breeding-cycle

Artikkelissa 1 sivu