* LUONTEESI ON KAUSI-ILMIÖ *


Hypoteesin testattavuus (1/2)

Tällä sivustolla esiteltävä hypoteesi perustuu täysin luonnontieteellisille faktoille (vuodenajat, kuunkierto, päivänkierto) . Se on testattavissa, mutta sillä ehdolla että tutkimukseen kootaan riittävän suuria koeryhmiä, joiden jäsenien tarkat syntymätiedot ovat tiedossa. Muutamia testi-ideoita:

* Pimeyteen syntyminen näyttää lisäävän masentuneisuuden ja addiktoitumisen riskiä. Koeryhmä A:n jäsenet syntyvät kuuttomina talviöinä ja vertailuryhmän B mahdollisimman valoisaan maisemaan. Kirjoittajan oletus on se, että A-ryhmä on alttiimpi juopottelemaan pimeydessä masentuneena.

* Kirkkaaseen valoon syntyminen näyttää lisäävän aktiivista antisosiaalisuutta. FBI:n kymmenen etsityimmän rikollisen joukossa oli kerran seitsemän keskikesällä syntynyttä. Hypoteesin mukainen selitys on se, että valo korostaa yksilöllisyyttä ja saa ihmisen kokemaan itsensä yhteisöä tärkeämmäksi. Koeryhmään A pitäisi saada tarpeeksi suuri joukko kriminaaleja (syntymäkellonaikoineen) ja vertailuryhmään lainkuuliaisia kansalaisia (jos niitä on).

* Syksyn, iltaruskon ja täydenkuun mukaiset adaptaatiot ilmenevät pariutumisviettinä. Tyypillisen punahämärän lapsen alttiutta kehittyä sarjaseurustelijaksi (ryhmä ’Seitsemän kertaa eronneet’) voi testata keräämällä kaksi ryhmää, joista A:n jäsenet ovat todennetusti hyvin suhdehakuisia, kun taas vertailuryhmässä ollaan joko ikisinkkuja tai vakiintuneesti aviossa. Avioituneillakin voi olla salasuhteita vaikka sarjassa, mutta heidät pitäisi skriinata pois. 

Artikkelissa 2 sivua